ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Δημιουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Μετά από προεργασία άνω του ενός έτους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις εκφρασμένες επιθυμίες και ανάγκες Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αποτυπώθηκαν σε 2 ανεξάρτητες έρευνες, Αρμοδίων του Μητρώου και εκπροσώπων Περιφερειών ελήφθη η απόφαση από 25 συνολικά Νομικά και Φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα υπό την καθοδήγηση μιας συντονιστικής Επιτροπής Άγγελος Φίσκιλης (Σύμβουλος Κοινωνικής Οικονομίας), Ηλιοπούλου Ευαγγελία (Συντονίστρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Νέας Δημοκρατίας), Γουνάκης Ευστάθιος (Δικηγόρος), Γκούρλια Άρτεμις (Δημοσιογράφος), Μάκης Μοσχοβούδης (Δημοσιογράφος), μια ομάδα 15 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων επιλεγμένων και υποδειγματικών στον Τομέα τους, 9 Φυσικά πρόσωπα Αναγνωρίσιμα για το έργο τους στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και από τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που έχει την υποστήριξη άνω των 200 ΚοινΣΕπ να...

Read More ›

Ανεξήγητα Εχθρική η στάση της Κυβέρνησης προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – ΚοινΣΕπ

Πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία 3 χρόνια που στο τιμόνι είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια Ανεξήγητη Εχθρική στάση γίνεται φανερή αν κάποιος εξετάσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αυτά τα 3 χρόνια {https://bit.ly/3rmnQsR} . Τράπεζες, ΟΑΕΔ / ΔΥΠΑ, ΕΟΠΠΕΠ, Εθνική Οικονομία και πολλά άλλα Ων ουκ έστιν αριθμός Τράπεζες Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών εναντίων τραπεζικών καταστημάτων για απαγόρευση πρόσβασης στους λογαριασμούς διαφόρων ΚοινΣΕπ τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η λειτουργία του Φορέα καθώς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα Χρήματα του για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. {https://bit.ly/3T4dmuf}. Σε άλλη ΚοινΣΕπ έχει κλειδωθεί ο Εταιρικός Τραπεζικός Λογαριασμός και καθώς ο Φορέας βρίσκεται σε διαδικασία...

Read More ›

Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η Κοινωνική Οικονομία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης Covid-19. Βραχυπρόθεσμα, οι παράγοντες της Κοινωνικής Οικονομίας βοήθησαν στην ανάκαμψη από την κρίση, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τη συμπλήρωση της κυβερνητικής δράσης. Μακροπρόθεσμα, οι οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της οικονομίας μετά την κρίση, προωθώντας οικονομικά και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλα. Βασιζόμενη σε δεκαετίες εμπειρίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές της, η κοινωνική οικονομία μπορεί να εμπνεύσει μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας και μια αίσθηση σκοπού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της αγοράς. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει ενώσεις, συνεταιρισμούς, ιδρύματα, αμοιβαίες οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην ΕΕ, υπάρχουν 2,8...

Read More ›

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη χαιρετίζει το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία Ένα θετικό έργο για την Ευρώπη

Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis και ο Επίτροπος Nicolas Schmit παρουσίασαν το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση μιας οικονομίας που λειτουργεί για τους ανθρώπους: ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία» έχει ορίζοντα εννέα ετών για την εφαρμογή του –2021-2030- και θα αξιολογηθεί το 2025. Κοινωνική Οικονομία Η Ευρώπη πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία Το Σχέδιο Δράσης για την Οικονομία είναι μια εντυπωσιακή δημόσια πολιτική της ΕΕ, που δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, που προσφέρει ένα θετικό έργο για την Ευρώπη. Μια πρωτοβουλία που έχει τη δυνατότητα να κλιμακώσει την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, υπερβαίνοντας το παραδοσιακό 6,3% της συνολικής...

Read More ›

Κοινωνική Οικονομία και τομείς εφαρμογής στην σύγχρονη ζωή

Είναι γεγονός ότι η φράση και μόνο Κοινωνική Οικονομία ίσως να μην έχει και τόσο μεγάλη εφαρμογή από μια πρώτη ανάγνωση και να μπερδεύει αντί να δίνει λύση.   Μια πρόχειρη ματιά αν μπορεί να ρίξει ένας ενδιαφερόμενος στο αρχείο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα από το 2011 όταν θεσπίστηκε ο πρώτος νόμος για την κοινωνική οικονομία ο 4019/11 θα μπορέσει να βρει πολλές και διάφορες δραστηριότητες που στεγάζονται κάτω από τον νόμο αυτό όπως ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, το χειροτέχνημα, οι υπηρεσίες πρόνοιας, οι παιδικοί σταθμοί, η ενισχυτική διδασκαλία μέχρι και οι υπηρεσίες αφής καντηλιών σε νεκροταφεία. Σε τελική ανάλυση οτιδήποτε είναι αποδεκτό από την τοπική κοινωνία είναι αποδεκτό και μπορεί να αναπτυχτεί με την...

Read More ›