Opening Hours Mon to Fri - 10.00 AM to 6.00 PM Sat - 10.00 AM to 4.00 PM

ΚοινΣΕπ και νέος Αναπτυξιακός Νόμος Παρέμβαση από τον Φίσκιλη Άγγελο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚοινΣΕπ και νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Παρέμβαση από τον Φίσκιλη Άγγελο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορεών Κοινωνικής και Αλληλεγγυας Οικονομίας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι Ευχαριστώ την Διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την πρόσκληση αυτή για να παρουσιάσω την οπτική των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/16 γνωστές και ως ΚοινΣΕπ πάνω σε αυτό το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. [wpdevart_youtube caption="" align="left"]SsRrzl3I8bg[/wpdevart_youtube] Εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας που αριθμεί άνω των 170 επιχειρήσεων του κλάδου από όλη την Ελλάδα και τις άνω των 500 επιχειρήσεων που έχουμε βοηθήσει στην δημιουργία και συμβουλευτική τους εδώ και...

Read More ›

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικοδόμηση μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων: σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Καθημερινά, περίπου 2,8 εκατομμύρια φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη 1 προσφέρουν απτές και καινοτόμες λύσεις σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δημιουργούν και διατηρούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων και στην ισότητα ευκαιριών για όλους, προωθούν τη βιώσιμη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνίες μας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης και αναζωογονούν τις αγροτικές 2 και εγκαταλελειμμένες περιοχές 3 της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολλοί φορείς της κοινωνικής οικονομίας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παρήγαγαν μάσκες προσώπου, στήριξαν την ψηφιακή διαδικτυακή εκπαίδευση, βοήθησαν άτομα που είχαν ανάγκη και παρείχαν βοήθεια εγγύτητας στις τοπικές κοινότητες. Τμήματα της κοινωνικής οικονομίας συμβάλλουν στην πράσινη και την...

Read More ›

ΟΗΕ Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με το ψήφισμα 74/119 Γενικής Συνέλευσης και περιέχει μια ανασκόπηση των ενεργειών που έχουν αναλάβει οι συνεταιρισμοί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και των ευκαιριών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των συνεταιρισμών. Η θεματική ενότητα της έκθεσης καλύπτει τα νομοθετικά πλαίσια, συμπεριλαμβάνοντας, πώς μέσω των διαδοχικών ψηφισμάτων για τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 74/119, η Συνέλευση κάλεσε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νόμους ή κανονισμούς που δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα των συνεταιρισμών η οποία βασίζεται σε αξίες. Επιπλέον, με το ψήφισμα 64/136, η Συνέλευση κήρυξε το 2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών και στη συνέχεια με διαδοχικά ψηφίσματα ενθάρρυνε τα κράτη μέλη...

Read More ›

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για να βοηθήσει την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία να ευδοκιμήσει, αξιοποιώντας, αφενός, το δυναμικό της όσον αφορά την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και, αφετέρου, τη συμβολή της στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, καθώς και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι φορείς που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους εκ νέου στην ίδια την οργάνωση. Υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια φορείς κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούν 13,6 εκατομμύρια άτομα και προσφέρουν λύσεις σε βασικές προκλήσεις στις κοινωνίες μας. Καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων και μορφών, από τις υπηρεσίες φροντίδας έως την ανακύκλωση και από συνεταιρισμούς έως τις κοινωνικές...

Read More ›

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη χαιρετίζει το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία Ένα θετικό έργο για την Ευρώπη

Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis και ο Επίτροπος Nicolas Schmit παρουσίασαν το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση μιας οικονομίας που λειτουργεί για τους ανθρώπους: ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία» έχει ορίζοντα εννέα ετών για την εφαρμογή του –2021-2030- και θα αξιολογηθεί το 2025. Κοινωνική Οικονομία Η Ευρώπη πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία Το Σχέδιο Δράσης για την Οικονομία είναι μια εντυπωσιακή δημόσια πολιτική της ΕΕ, που δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, που προσφέρει ένα θετικό έργο για την Ευρώπη. Μια πρωτοβουλία που έχει τη δυνατότητα να κλιμακώσει την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, υπερβαίνοντας το παραδοσιακό 6,3%...

Read More ›

Κοινωνική Οικονομία και τομείς εφαρμογής στην σύγχρονη ζωή

Είναι γεγονός ότι η φράση και μόνο Κοινωνική Οικονομία ίσως να μην έχει και τόσο μεγάλη εφαρμογή από μια πρώτη ανάγνωση και να μπερδεύει αντί να δίνει λύση. Μια πρόχειρη ματιά αν μπορεί να ρίξει ένας ενδιαφερόμενος στο αρχείο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα από το 2011 όταν θεσπίστηκε ο πρώτος νόμος για την κοινωνική οικονομία ο 4019/11 θα μπορέσει να βρει πολλές και διάφορες δραστηριότητες που στεγάζονται κάτω από τον νόμο αυτό όπως ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, το χειροτέχνημα, οι υπηρεσίες πρόνοιας, οι παιδικοί σταθμοί, η ενισχυτική διδασκαλία μέχρι και οι υπηρεσίες αφής καντηλιών σε νεκροταφεία. Σε τελική ανάλυση οτιδήποτε είναι αποδεκτό από την τοπική κοινωνία είναι αποδεκτό και μπορεί να αναπτυχτεί με την μορφή...

Read More ›

Στις 8 Δεκεμβρίου η Κομισιόν παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

Η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική δύναμη στην ΕΕ με -232.000.000 μέλη σε συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, ταμεία αλληλοβοήθειας και παρόμοιες μορφές κοινωνικής οικονομίας, 2.800.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς, 13.600.000 αμειβόμενες θέσεις εργασίας, 6,3% των εργαζομένων στην ΕΕ, 82.800.000 εθελοντές  8% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος (έκθεση GECES 2016). Η Ελλάδα έχει όχι μόνο μείνει πίσω στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας - παρά τα μεμονωμένα καλά παραδείγματα στο πεδίο -αλλά χάνει μια σημαντική ευκαιρία για ανανέωση της οικονομίας, της εργασίας, των κοινωνικών υποδομών, της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας. Το θέμα δεν είναι μόνο όλα τα εμπόδια πρόσβασης σε πόρους - ακόμα και σε αυτούς που στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπονταν ξεκάθαρα για την Κοινωνική Οικονομία - αλλά κυρίως ότι σε θεσμικό και ιδιαίτερα πρακτικό επίπεδο...

Read More ›

Ημερίδα: Νοητική Αναπηρία και Εργασιακή Ένταξη Η ΚοινΣΕπ Ένταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες» σε συνεργασία με το ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες διοργανώνουν σειρά Ημερίδων

Την Τετάρτη, 8 Δεκέμβριου 2021 και ώρα 11:00 πμ, πραγματοποιείται η 1η ημερίδα με έμφαση στην:Κοινωνική Επιχειρηματικότητά και Καλές πρακτικές στον χώρο της Αναπηρίας Τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια το Άρθρο 27 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και της αρχής 4 και της 17 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων(2017/C 428/09), όπως αναθεωρήθηκε με την COM(2021) 101«Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030», κατοχυρώνουν το δικαίωμα των Ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην κοινωνική τους ένταξη και στην εργασία. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας; ΤΙ ευκαιρίες έχουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να αποκατασταθούν επαγγελματικά; Πως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην μεγαλύτερη ένταξη ΑμεΑ στην...

Read More ›

Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Ο Σωστός σχεδιασμός η εγγύηση της Επιτυχίας Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕπ) δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά ένα καλό εργαλείο που αν γίνει σωστή χρήση θα βοηθήσει στην επίλυση τοπικών προβλημάτων και μέσα από αυτή την διαδικασία στην δημιουργία βιώσιμου σχήματος και θέσεων εργασίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν είναι ο αυτοσκοπός μιας ΚοινΣΕπ λάθος που κάνουν πολλοί αλλά το αποτέλεσμα μιας σωστής στόχευσης στην επίλυση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και μέσα από τις δράσεις αυτές η ανάπτυξη της ΚοινΣΕπ και η αμοιβή των εργαζόμενων μελών της Δυστυχώς όπως κάθε καλή ιδέα και αυτή έπεσε θύμα επαγγελματιών της εκμετάλλευσης και της λαμογιάς και είχαμε και έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν δώσει άσχημη εντύπωση σε μια καλή...

Read More ›

Κοινωνική Οικονομία η μόνη λύση για την επανεκκίνηση στην μετά-Κορωνοϊό Εποχή

Στο τέλος του Οκτωβρίου του 2016 είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου για την Κοινωνική Οικονομία του 4430/2016 όπου όπως και ο προηγούμενος νόμος ήταν η άποψη της τότε εξουσίας για την οικονομία και την εργασία ακριβώς με την ιδία λογική ο νέος νόμος είναι η άποψη για την εργασία και την οικονομία της παρούσας κυβέρνησης και του νομοθέτη. Μια μοναδική ευκαιρία για την Κοινωνική Οικονομία είναι τώρα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία να δείξει το τι μπορεί να κάνει για την επανεκκίνηση της Οικονομίας σε αυτή την εποχή μετά την πανδημία του Κορωνοϊού . Η Αποφασιστικότητα των Κοινωνικών Επιχειρηματιών και η μη εξάρτηση τους από αγκυλώσεις του παρελθόντος πιστεύουμε ότι θα είναι Πραγματικά η λύση για την επανεκκίνηση σε...

Read More ›