Πως το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην επανένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Η ίδρυση του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος ως του επίσημου θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει: Συνηγορία και Υποστήριξη Πολιτικών: Το Επιμελητήριο μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που προάγουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σε στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη νόμων και κανονισμών που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτός ο ρόλος υπεράσπισης μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση περισσότερων ατόμων και οργανισμών να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις με...

Read More ›

Αναλυτικές προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που μπορεί να πραγματοποιήσει το νέο επιμελητήριο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Ελλάδας

Η ίδρυση ενός νέου επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη χώρα. Ακολουθούν ορισμένες αναλυτικές προτάσεις και λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει το επιμελητήριο για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια: Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έννοια, τις αρχές και τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ των επιχειρηματιών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού. Συνεργαστείτε με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για την ενσωμάτωση μαθημάτων και ενοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στο πρόγραμμα σπουδών, παρέχοντας στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες....

Read More ›

Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας του μόνου Θεσμικού Φορέα που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος Θεσμικός Φορέας που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα Ανακοίνωση Σχεδιασμού Δράσης για το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος Αθήνα, Ελλάδα - Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσης του ως ο μοναδικός θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με ισχυρή δέσμευση για την ανάπτυξη και τη διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στοχεύει στην προώθηση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου στην Ελλάδα. Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνικές...

Read More ›

Πως Μπορεί το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει εκ του νομού την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορεί να βοηθήσει: Υποστήριξη Συνηγορίας και Πολιτικής: Το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που διευκολύνουν την ίδρυση και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μπορεί να συνεργαστεί με κυβερνητικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, φορολογικών κινήτρων και νομικών πλαισίων. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος μπορεί να οργανώσει...

Read More ›

Θερμές ευχαριστίες στα Ιδρυτικά Μέλη που απαρτίζουν το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος

Αγαπητά ιδρυτικά μέλη του Νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος, Ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μου για τις προσπάθειες και την αφοσίωσή σας στην ίδρυση αυτού του σημαντικού οργανισμού. Το όραμα και η δέσμευσή σας για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι πραγματικά αξιέπαινα. Μέσω της συλλογικής σας εργασίας, συμβάλλετε στην ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα, ο οποίος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικών πρακτικών. Αγκαλιάζοντας αξίες όπως η συνεργασία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ανοίγετε το δρόμο για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία. Η αφοσίωσή σας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, την υποστήριξη των συνεταιρισμών και την ενδυνάμωση των...

Read More ›