Επιχειρηματικό πλάνο Προγραμματισμός Δράσεων και Σχεδιασμός Παρεχομένων Υπηρεσιών από το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος Εισαγωγή: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης περιγράφει τις βασικές στρατηγικές και δραστηριότητες που θα αναλάβει το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςγια να εκπληρώσει την αποστολή της και να επιτύχει τους στόχους της. Αποστολή και Στόχοι: Αποστολή του CSSE είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στην Ελλάδα, προάγοντας παράλληλα τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Οι βασικοί στόχοι του Νέου Επιμελητήριου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςπεριλαμβάνουν: Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τα οφέλη της....

Read More ›

Ανοικτή Πρόσκληση για συνεργασία προς τις Τοπικές Ενώσεις Φορέων ΚΑλΟ για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας του μόνου επίσημου κεντρικού θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προς τις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα για την προσπάθεια επίλυσης χρονιών προβλημάτων Αγαπητοί Εκπρόσωποί των Τοπικών Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Θερμούς χαιρετισμούς από την Συντονιστική Ομάδα του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος! Ελπίζουμε αυτό το μήνυμα μας να σας βρίσκει με υγεία. Γράφουμε για να απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας στις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, ως ζωτικής σημασίας συμμετέχοντες στο τοπίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προκλήσεων που επιμένουν στον κλάδο μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ως ο μόνος πλέον επίσημος κεντρικός θεσμικός φορέας το Επιμελητήριο...

Read More ›

Εδώ και λίγες ώρες το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας είναι πραγματικότητα.

Αυτά είναι σπουδαία νέα! Καθώς εδώ και λίγες ώρες ολοκληρώθηκαν οι Νομικές Διαδικασίες για την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας παρά την λυσσώδη προσπάθεια άσχετων Μετακλητών Υπαλλήλων να εμποδίσουν την προσπάθεια αυτή που βγαίνει από την βάση και προς όφελος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.   Η ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα αποδεικνύει τη δέσμευση μας μετά από μια πορεία 11 σχεδών ετών στο πεδίο για την προώθηση και υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή έχει πολλά υποσχόμενες δυνατότητες για την πρόοδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην ελληνική κοινωνία. Το Επιμελητήριο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε διάφορες πτυχές. Ακολουθούν μερικοί τρόποι...

Read More ›

Προτάσεις για το πως μπορεί το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει στην διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και την επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η ίδρυση του Ελληνικού Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μια ευκαιρία για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς το επιμελητήριο μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους: Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση: Το επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση του κοινού, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προώθηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη ιστοριών επιτυχίας επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει με επιτυχία ευάλωτες ομάδες. Συνηγορία πολιτικής: Το επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να...

Read More ›

Απάντηση στους κακοπροαίρετους που δεν θέλουν την λειτουργία Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Καθώς έχουν περάσει λίγες ώρες από την στιγμή που κάναμε την επίσημη αναγγελία Ίδρυσης του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η συντριπτικά θετική αποδοχή της κίνησης μας αυτής μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για την απόφαση μας αυτή και την πορεία στο μέλλον της προσπάθειας μας αυτής. Φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν και αντίθετες έως εχθρικές απόψεις που γίναμε αποδέκτες και φυσικά θα υπάρξουν και ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον από διάφορες ομάδες και πρόσωπα. Στην συνέχεια επιτρέψτε μας να έχουμε την άποψη μας και να δώσουμε στην συνέχεια την απάντηση μας σε αυτές τις “απειλές” που γίναμε αποδέκτες. Σε όσους αντιτίθενται στη λειτουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα λέμε τα παρακάτω... Κατανοώ ότι ενδέχεται να υπάρχουν...

Read More ›