Ανοικτή Πρόσκληση για συνεργασία προς τις Τοπικές Ενώσεις Φορέων ΚΑλΟ για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας του μόνου επίσημου κεντρικού θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προς τις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα για την προσπάθεια επίλυσης χρονιών προβλημάτων

Αγαπητοί Εκπρόσωποί των Τοπικών Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Θερμούς χαιρετισμούς από την Συντονιστική Ομάδα του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος! Ελπίζουμε αυτό το μήνυμα μας να σας βρίσκει με υγεία. Γράφουμε για να απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας στις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, ως ζωτικής σημασίας συμμετέχοντες στο τοπίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προκλήσεων που επιμένουν στον κλάδο μας εδώ και αρκετά χρόνια.

Ως ο μόνος πλέον επίσημος κεντρικός θεσμικός φορέας το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, κατανοούμε τη σημασία των συλλογικών προσπαθειών για την επίτευξη θετικών αλλαγών και βιώσιμων λύσεων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενώνοντας δυνάμεις και αξιοποιώντας τη συλλογική μας τεχνογνωσία, εμπειρία και Ανθρώπινους πόρους, μπορούμε να ξεπεράσουμε ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην χώρα μας,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα είναι πολύπλευρες, που κυμαίνονται από περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους, ανεπαρκή ρυθμιστικά πλαίσια, έως ανεπαρκή ευαισθητοποίηση και αναγνώριση των συνεισφορών του κλάδου στις τοπικές κοινωνίες. Μέσω των συλλογικών μας προσπαθειών, στοχεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα κατά μέτωπο και να προωθήσουμε ένα περιβάλλον που τροφοδοτεί την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιώνΚοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα.

Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε:

Να Υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές μας ακούγονται από τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Να αναπτύξουμε και να προτείνουμε συστάσεις πολιτικής που προωθούν ένα ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιτρέποντας τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του.

Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Προώθηση ευκαιριών δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ τοπικών ενώσεων και φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της κατανόησης του αντίκτυπου της κοινωνικής οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες, μέσω κοινών εκστρατειών επικοινωνίας και υπεράσπισης.

Οραματιζόμαστε έναν ζωντανό και ακμάζοντα τομέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, έναν τομέα που ενδυναμώνει τα άτομα και τις κοινότητες, δημιουργεί βιώσιμα μέσα διαβίωσης και συμβάλλει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας μας. Για να πετύχουμε αυτό το όραμα χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία αξιότιμων ενώσεων όπως η δική σας.

Αναμένουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα μηνύματα σας για να προσδιορίσουμε κοινούς στόχους και να σκιαγραφήσουμε έναν οδικό χάρτη για κοινές πρωτοβουλίες. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις και τις ιδέες σας για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα.

Επιβεβαιώστε το ενδιαφέρον σας για αυτήν τη συνεργασία το συντομότερο.. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας εδώ

Ανυπομονούμε να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον Φορέα σας και να συμβάλουμε στην πρόοδο του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντησή σας.