Στις 8 Δεκεμβρίου η Κομισιόν παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

Η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική δύναμη στην ΕΕ με -232.000.000 μέλη σε συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, ταμεία αλληλοβοήθειας και παρόμοιες μορφές κοινωνικής οικονομίας,

  • 2.800.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς,
  • 13.600.000 αμειβόμενες θέσεις εργασίας,
  • 6,3% των εργαζομένων στην ΕΕ,
  • 82.800.000 εθελοντές
  •  8% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος (έκθεση GECES 2016).

Η Ελλάδα έχει όχι μόνο μείνει πίσω στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας – παρά τα μεμονωμένα καλά παραδείγματα στο πεδίο -αλλά χάνει μια σημαντική ευκαιρία για ανανέωση της οικονομίας, της εργασίας, των κοινωνικών υποδομών, της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας.

Το θέμα δεν είναι μόνο όλα τα εμπόδια πρόσβασης σε πόρους – ακόμα και σε αυτούς που στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπονταν ξεκάθαρα για την Κοινωνική Οικονομία – αλλά κυρίως ότι σε θεσμικό και ιδιαίτερα πρακτικό επίπεδο ορθώνονται εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλες αντοχές για να συνεχίσεις να επιμένεις σε μια (κοινωνική) οικονομία που είναι για το κοινό καλό.

Και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε τα στοιχειώδη με αποτέλεσμα ακόμα και μέσα στην πανδημία αντί να ενισχυθεί η αυτο-οργάνωση των πολιτών μέσα από νέους θεσμούς κοινωνικής οικονομίας – από το θέμα των πλατφορμών διανομής φαγητού, μέχρι τις υποδομές αλληλεγγύης προς τα ηλικιωμένα άτομα αλλά και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, μέχρι εναλλακτικά μοντέλα βιώσιμου τουρισμού αλλά και σχήματα συλλογικής ή συγ-κατοικίας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σε κάθε προσπάθεια συναντάς εμπόδια και αποκλεισμούς: δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο αποκλεισμός της Σχεδίας και του εστιατορίου με/από αστέγους αλλά και το καινοτόμο Welcommon Hostel του Ανέμου Ανανέωσης από τα προγράμματα πχ της περιφέρειας Αττικής για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βασικό κριτήριο αποκλεισμού την μη ύπαρξη κερδών (ένα κριτήριο που διαπερνά οριζόντια όλες σχεδόν τις προκηρύξεις). Τόσο μεγάλη ανοησία, να παίρνεις τα χρήματα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “καινοτομίας” και να αποκλείεις ακριβώς τις καινοτόμες (κοινωνικές) επιχειρήσεις που προσφέρουν αποτέλεσμα για το κοινό καλό _και) μέσα στην κρίση!

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης είναι πιθανόν να επιβάλλει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα ως προς τις υποχρεώσεις των εθνικών κρατών και να προσφέρει εργαλεία τα οποία θα ενισχύσουν όλες τις μορφές φορέων της κοινωνικής οικονομίας, αλλά και τις χώρες, διοικήσεις που επιλέγουν να ενισχύσουν την κοινωνική, οικονομική και πράσινη μετάβαση μέσω της κοινωνικής οικονομίας.

Η νέα κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία δίνει πάντως μέσα από το νέο κυβερνητικό της πρόγραμμα ισχυρή ώθηση στην κοινωνική οικονομία σε όλους τους οικονομικούς τομείς και τις κοινωνικές δραστηριότητες. {Nikos Chrysogelos}